BEHANDLING

Man kan have behov for psykologhjælp, hvis man føler sig stresset, deprimeret eller angst, eller man kan have været udsat for tab eller andre traumatiske oplevelser som f.eks. alvorlig sygdom hos én selv eller hos nærtstående, der har udløst en krise. Jeg kan som erfaren psykolog også yde professionel hjælp, hvis man har behov for assistance til at foretage nogle ændringer i sit liv.

Min behandling omfatter rådgivning og terapi i forhold til problemer i tilknytning til uddannelse, herunder eksamensangst, personlige problemer og problemer, der knytter sig til arbejdslivet samt til aldring og demens. Det gælder både den ældre selv og dennes pårørende. Jeg har bred erfaring og teoretisk viden om disse områder.

Jeg tilbyder behandling til unge og voksne (over 16 år). Hvilke metoder, jeg anser for hensigtsmæssige, afgør jeg, når jeg bliver bekendt med den enkelte klients problemer. Aldersmæssigt er det aldrig for sent at opsøge en psykolog.

SE PRISER

BEHANDLING

Man kan have behov for psykologhjælp, hvis man føler sig stresset, deprimeret eller angst, eller man kan have været udsat for tab eller andre traumatiske oplevelser som f.eks. alvorlig sygdom hos én selv eller hos nærtstående, der har udløst en krise. Jeg kan som erfaren psykolog også yde professionel hjælp, hvis man har behov for assistance til at foretage nogle ændringer i sit liv.

Min behandling omfatter rådgivning og terapi i forhold til problemer i tilknytning til uddannelse, herunder eksamensangst, personlige problemer og problemer, der knytter sig til arbejdslivet samt til aldring og demens. Det gælder både den ældre selv og dennes pårørende. Jeg har bred erfaring og teoretisk viden om disse områder.

Jeg tilbyder behandling til unge og voksne (over 16 år). Hvilke metoder, jeg anser for hensigtsmæssige, afgør jeg, når jeg bliver bekendt med den enkelte klients problemer. Aldersmæssigt er det aldrig for sent at opsøge en psykolog.

SE PRISER